Excelsior

- Norra Vångas hembygdsförening

Excelsior grundades 1922. Vi firar alltså 92 år i år.


En tidig tillskyndare var Folke Wångmarker som lade grunden till vad föreningen är i dag. Han tillsåg att föreningens två gårdar, Humlaledet och Bastöna med dess samlingar av bygdeföremål kom i föreningens ägor.